Residentiële oplossingen

Wat is domotica?

Domotica wordt vaak in verband gebracht met dure gadgets en overbodige snufjes. Maar de term “domotica” dekt al lang de lading niet meer. “Leef- en woonautomatisering” is een betere omschrijving voor een moderne elektrische installatie die beantwoordt aan de huidige eisen van een comfortabele, energiezuinige en veilige leef- en woonomgeving. Vandaag de dag wordt er nauwelijks stilgestaan bij de keuze tussen een traditionele en een moderne elektrische installatie. Dit komt voornamelijk omdat de mogelijkheden van een leef- en woonautomatisering nog onvoldoende gekend zijn of als te duur worden beschouwd.

Waarom kiezen voor KNX Home Control?

Met KNX Home Control kiest u voor een moderne elektrische installatie die in uw dagelijks leven zorgt voor een aanzienlijke verhoging van het comfort, een efficiënt energiebeheer en een optimale veiligheid. Denk ook aan KNX Home Control als investering voor de toekomst zodat u voorbereid bent op de groei van uw gezin, een andere werksituatie of de mogelijkheid om langer zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen. KNX home control onderscheidt zich door techniek op mensenmaat en door het gebruik van 2 open communicatiestandaarden.

KNX Fabrikanten

KNX Partners

KNX Producten

Vertrekken vanuit functies

Bij het ontwerp van een huis, appartement, serviceflat of andere woning moeten we uitgaan van de functionaliteiten die aanwezig moeten zijn in het gebouw. Deze functionaliteiten zijn afhankelijk van de functie van het gebouw, van de architecturale visie en vooral van de personen die er zullen in leven. Vooreerst moeten we dus bepalen welke functies vereist zijn. Pas in tweede instantie leggen we, aan de hand van deze functionaliteiten, vast welke toestellen, technieken en technologieën we daarvoor nodig hebben. In de praktijk wordt jammer genoeg vaak de omgekeerde weg gevolgd.

Eerst de functionaliteiten vastleggen is niet alleen logisch, maar vergemakkelijkt ook het traject naar een efficiënte integratie van een leef- en woonautomatiseringssysteem.

Een systeem moet in ieder geval de gewenste functies kunnen uitvoeren. Dit moet dus het uitgangspunt zijn bij de keuze. De installateur of de integrator kan daarbij helpen.

Voorbeeld KNX installatie – appartement 80m²

Prijs is exclusief BTW, bekabeling, stopcontacten, elektrische kast en werkuren

Meer informatie op de website van KNX Home Control

+32 3 633 10 26

Customer Service

Sint-Job-In-'t-Goor
Nijverheidsstraat 10

Contacteer ons

Neem gerust contact op. De koffie staat klaar.

Vecolux Smart Home Inspiration